Pobierz prezentacje o nas —> LINK

NASZA PIOSENKA KLUBOWA NO.16 —> NASZA 16-STKA

HISTORIA KLUBU

Początki nasze sięgają wczesnych lat 90-tych, kiedy środowisko Łowickich Motocyklistów skupione było wokół osoby Janusza Politowicza (dziś Honorowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia).
Spotkania odbywały się wtedy w garażu o nr 16 na osiedlu Dąbrowskiego w Łowiczu. Stąd wywodzi się obecna nazwa – „No. 16”.
Do dnia dzisiejszego wszystkie wyjazdy i imprezy, w których bierzemy udział mają właśnie tam swój początek.
Garaż nr 16 był szczególnym miejscem dla środowiska motocyklowego. Oprócz spotkań nieformalnych odbywały się tam Andrzejki, spotkania świąteczne, czy w niektórych przypadkach również imieniny.

Pod koniec lat 90-tych grupa Motocyklistów Łowickich zaczęła organizować coroczne Otwarcia i Zamknięcia kolejnych sezonów motocyklowych. Odbywały się one na prywatnej działce Janusza Politowicza, we wsi Marianka koło Łowicza. Nieformalne parady motocyklowe przejeżdżały wtedy przez Łowicz i okoliczne miejscowości jeszcze bez większych trudności. Ograniczona ilość motocykli nie stwarzała z tym problemów.

Kluczowym rokiem był rok 2005, kiedy na Zlocie zorganizowano paradę motocyklową w asyście Policji oraz wprowadzono koszulki i znaczki zlotowe.

Do roku 2008 Zloty odbywały się na Mariance. Wówczas na zamknięcie sezonu motocyklowego przyjechało około 300 motocykli i działka ta okazała się zbyt mała. W związku z tym konieczna okazała się zmiana lokalizacji imprez zlotowych. Podjęto wtedy decyzję o zmianie miejsca na Nieborów, gdzie do dnia dzisiejszego odbywają się Zloty oraz imprezy integracyjne.

Jesienią 2013 roku grupa czynnie działających motocyklistów uznała, że nadeszła pora na utworzenie formalnego Stowarzyszenia. Po kilku spotkaniach organizacyjnych przygotowano Statut i inne dokumenty niezbędne do tego, by Stowarzyszenie mogło powstać.

W dniu 28 lutego 2014 roku formalnie zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Łowicki Klub Motocyklowy
„No. 16”.